Llety

Mae gan y bwthyn gwyliau yma ystafell fwyta /eistedd gyda llosgwr coed gyda lle i hyd at 7 o bobl eistedd yn gyfforddus. Mae cegin fodern yn y bwthyn gyda'r offer diweddaraf. Ar y llawr gwaelod mae ystafell wely ddwbl gyda gwely maint brenin ac ystafell ymolchi/toiled gyda chawod uwchben y baddon.

Ar y llawr cyntaf mae dwy ystafell wely dwbl, gyda un gwely sengl ychwanegol mewn un ystafell.

Mae gan y bwthyn :

 • Dillad gwely a toweli
 • Trydan a gwres canolog
 • Coed tân
 • Teledu (Freeview)/DVD/Radio/CD
 • Rhyngrwyd Band Llydan (Wi-Fi)
 • Popty Ping
 • Golchwr llestri
 • Oergell/rhewgell
 • Peiriannau golchi a sychu dillad
 • Cadair uchel a giatiau plant
 • Sychwr gwallt
 • Pwll Pefriog
 • Lle parcio i 4 car
 • Patio gyda dodrefn
 • Mynediad rhwydd
 • Croesawir anifeiliaid anwes
 • Dim ysmygu
 • Addurniadau a choeden dros y Nadolig