Atyniadau

Traethau tywodlyd, baeau agored a chilfachau cysgodol o fewn 5 milltir i'r bwthyn.

Mae traethau Aberdaron, Abersoch a Phorthor yn darparu ar gyfer y teulu gyda llefydd bwyta, toiledau a siopau.

 

Ynys Enlli
Ewch i ymweld ag ynys yr 20,000 o saint. Tripiau dyddiol o Borth Meudwy ger Aberdaron. ( 3 milltir)

Snorclo
Nifer o draethau gwych i snorclo yn lleol yn cynnwys Porth Ysgo, Aberdaron, Porthor a Porth Ysgaden.

Cerdded
Mae Bryndol yn leoliad delfrydol i gerdded rhan Orllewinol Llwybr Arfordir Llŷn, a chylchdeithiau eraill yn yr ardal (200 llath)

Dringo
Mae Porth Ysgo yn gyrchfan i ddringwyr sy'n 'bouldro' (1 milltir)

Golff
Mae clybiau Nefyn, Abersoch a Phwllheli, a chwrs ymarfer Penrhos i gyd yn agos (o fewn 15 milltir)

Chwaraeon Dŵr
Mae mynediad i'r môr ar gyfer cychod hwylio a modur yn Aberdaron, Abersoch, Pwllheli, Morfa Nefyn a Nefyn.
Porth Neigwl yw un o'r traethau syrffio gorau yng Nghymru. ( 2 filltir)

Diwylliant
Plas yn Rhiw, Plas dŷ bychan a gerddi yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol (1 milltir)
Porth y Swnt, Canolfan Rhagoriaeth Arfordirol Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (1 milltir)
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog. Oriel, caffi a gerddi. (7 milltir)
Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn , Llithfaen (16 milltir)
#Ecoamgueddfa - Ecoamgueddfa gyntaf Cymru

Treftadaeth
Cerddwch i Dre Ceiri, bryngaer fwyaf Gogledd Cymru, ar fynydd yr Eifl, uwchben pentref Llithfaen. (15 milltir)
Ewch i ymweld ag eglwysi a chapeli'r Penrhyn.
Gellir gyrru i gastelli Cricieth, Caernarfon a Harlech mewn llai nag awr.

Atyniadau Eraill
Pentref Eidalaidd Portmeirion a gynlluniwyd gan Syr Clough Williams-Ellis (30 milltir)
Parc Cenedlaethol Eryri (25 milltir)
Llanberis, Siwrne ar y trên i ben y Wyddfa, neu ymweliad â'r Amgueddfa Lechi a'r Mynydd Gwefru. (30 milltir)
Zip World, Blaenau Ffestiniog / Betws y Coed / Bethesda (o fewn awr)